Ovladače na elektrické vozíky


Správny výber vhodného ovládača je absolútne kľúčový pre budúce používanie vozíka.
Okrem všeobecne známych typov ovládačov sme Vám v tejto kategórii pripravili aj niektoré veľmi netradičné a zaujímavé.


OVLÁDAČE VR2

Základné typy ovládačov, ktoré umožňujú kontrolu svetiel, ukazovateľov smeru, rýchlosti a maximálne dvoch funkcií polohovania.

Ako štandardná výbava sú dodávané na vozíkoch Quickie F35, Salsa, Jive. Jednotlivé podtypy sa od seba líšia podľa výbavy vozíka (s ovládačom svetiel, polohovaním).

K tomuto systému je možné pripojiť aj ovládač pre sprievod (duálne ovládanie) alebo tento ovládač priamo umiestniť pre sprievodnú osobu za chrbtovú opierku.

Typ ovládača (VR2) súvisí tiež s kabelážou a riadiacou jednotkou umiestnenou (väčšinou) pod sedačkou vozíka. Kvôli tejto okolnosti je nevyhnutné, aby si užívateľ pred nákupom vozíka dobre rozmyslel, koľko polohovaní bude (aj v budúcnosti) potrebovať. VR2 totiž umožňuje maximálne dve polohovacie funkcie a pokiaľ by v budúcnosti užívateľ potreboval viac, bude výmena celého systému aj s kabelážou pomerne nákladná.


OVLÁDAČE R-NET LED

Systém R-Net je špičkový štandard v oblesti elektrických vozíkov. Vo svojej rozšíriteľnosti nemá žiadne hranice.
Verzia R-Net LED používa na indikáciu voľby jednotlivé diódy. Na piktograme vozíka sa vďaka tomu zobrazuje, ktorú časť vozíka budete napr. polohovať. (Vyšší typ, R-Net LCD, zobrazuje všetky funkcie na displayi).

Tento systém je vhodné zvoliť vtedy, keď potrebujete viac ako dve funkcie polohovania, prípadne o nich v budúcnosti uvažujete. (pozn.: už polohovanie stupačiek znamená dve polohovacie funkcie – ľavá/pravá).

R-Net je možné kombinovať s bluetooth modulom, veľkoplošným displayom Omni (s IR výstupom pre ovládanie televízie, klimatizácie apod.) a s množstvom ďalších modulov (viď obrázok).


OVLÁDAČE R-NET LCD

Systém R-Net je špičkový štandard v oblasti ovládačov elektrických vozíkov.
Vo svojej rozšíriteľnosti nemá žiadne hranice.

Tento systém je vhodné zvoliť vtedy, keď potrebujete viac ako dve funkcie polohovania, prípadne o nich v budúcnosti uvažujete (pozn.: už polohovanie štupačiek znamená dve polohovacie funkcie – ľavá/pravá).

R-Net je možné kombinovať s bluetooth modulom, veľkoplošným displayom Omni (s IR výstupom pre ovládanie televízie, klimatizácie a pod.) a s množstvom ďalších modulov (viď obrázok).


OVLÁDAČE PRE SPRIEVODCOV

Ovládač pre sprievodcu umožňuje kontrolu nad vozíkom a pritom dovoľuje samostatnosť užívateľa napr. v interiéri. (Vhodné napr. pri malých deťoch alebo pri osobách so zníženou orientáciou).

Sprievodná osoba môže okrem smeru regulovať aj rýchlosť a prepínať preferenciu, kto vozík ovláda (sediaci užívateľ/sprievod).

Tento doplnok je ideálny v prípadoch, kedy pre bezpečnosť užívateľa na vozíku a jeho okolie nie je vhodné “samostatné pohybovanie” v exteriéri, ale bezpečne zvláda pohyb v známom prostredí (napr. domov/ústav).

 

 

Zdroj: Letmo.sk